Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu: "Łąkorz. wiatrak holenderski (XIX w.): konserwacja. naprawa i wymiana konstrukcji nośnej kopuły pokrycia dachu wraz z odtworzeniem. naprawą i rekonstrukcją mechanizmów i urządzeń wiatraka"

Łąkorz. wiatrak holenderski (XIX w.): konserwacja. naprawa i wymiana konstrukcji nośnej kopuły pokrycia dachu wraz z odtworzeniem. naprawą i rekonstrukcją mechanizmów i urządzeń wiatraka numer zadania: 01156/15 numer w EBOI: 53341/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 38.25 ocena strategiczna: 9 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu …

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze: "40. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze."

40. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze. numer zadania: 08452/15 numer w EBOI: 59555/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: ocena strategiczna: nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: nazwa zadania: 40. Ogólnopolski Konkurs Bachowski …

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku: "Zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku"

Zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku numer zadania: 04125/15 numer w EBOI: 56315/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 49.2 ocena strategiczna: 16 nazwa wnioskodawcy: Szkoła Muzyczna I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa zadania: Zakup fortepianu …

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce: "Z kulturą za pan brat"

Z kulturą za pan brat numer zadania: 10150/15 numer w EBOI: 64752/15 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 25.67 ocena strategiczna: 25 nazwa wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa zadania: Z kulturą za pan brat program: Kultura Dostępna priorytet: BRAK ocena końcowa: 56.67 Ocena …

My Żydzi z Warszawy

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie: „My Żydzi z Warszawy” numer zadania: 04325/15 numer w EBOI: 56217/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie nazwa zadania: My Żydzi z Warszawy program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 38.4 ocena …

Kuba Krzewiński – „MazureKatajjaq” na dwie marimby

Forum Inicjatyw Twórczych: „Kuba Krzewiński – „MazureKatajjaq” na dwie marimby” numer zadania: 08091/15 numer w EBOI: 59936/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Forum Inicjatyw Twórczych nazwa zadania: Kuba Krzewiński – „MazureKatajjaq” na dwie marimby program: Kolekcje priorytet: Zamówienia kompozytorskie Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 5 ocena wartości merytorycznej: 41.8 ocena strategiczna: …

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu: "Trybsz. kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki "

Trybsz. kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki numer zadania: 00551/15 numer w EBOI: 51905/14/A2 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 50 ocena strategiczna: 14 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: …

Festiwal Książki Dziecięcej Tere-Fere

Business and Culture Maksymilian Fuzowski Katarzyna Grabowska spółka cywilna: „Festiwal Książki Dziecięcej Tere-Fere „ numer zadania: 07564/15 numer w EBOI: 59364/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Business and Culture Maksymilian Fuzowski Katarzyna Grabowska spółka cywilna nazwa zadania: Festiwal Książki Dziecięcej Tere-Fere program: Promocja literatury i czytelnictwa priorytet: Promocja czytelnictwa Kwota dofinansowania: …

Wydawnictwo a5 Krystyna Krynicka: "Publikacja i promocja tomu jubileuszowego Adama Zagajewskiego."

Publikacja i promocja tomu jubileuszowego Adama Zagajewskiego. numer zadania: 04938/15 numer w EBOI: 55792/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 53.6 ocena strategiczna: 10 nazwa wnioskodawcy: Wydawnictwo a5 Krystyna Krynicka Kwota dofinansowania: 30 300,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 8 nazwa zadania: Publikacja i promocja tomu jubileuszowego Adama Zagajewskiego. program: Promocja literatury i …