Chodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki w Chodzieży: „45. Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe „Cho-jazz 2015″”

numer zadania: 06690/15

numer w EBOI: 55716/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Chodzieski Dom Kultury im. St. Moniuszki w Chodzieży

nazwa zadania: 45. Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe „Cho-jazz 2015”

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 52.6

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 90.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim: „Pracownia Zegarmistrzowska Lucjana i Władysława Dąbrowskich (ojca i syna) w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim”

numer zadania: 07554/15

numer w EBOI: 54347/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

nazwa zadania: Pracownia Zegarmistrzowska Lucjana i Władysława Dąbrowskich (ojca i syna) w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.8

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 69.8

Ocena formalna: OK


Dariusz Sowa: „Kraków. kamienica ul. Grodzka 11 (XV w.): remont elewacji”

numer zadania: 00859/15

numer w EBOI: 51859/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dariusz Sowa

nazwa zadania: Kraków. kamienica ul. Grodzka 11 (XV w.): remont elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie: „Jachting „

numer zadania: 08008/15

numer w EBOI: 53827/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

nazwa zadania: Jachting

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Archeologiczne w Biskupinie: „Zakup wyposażenia pracowni dendrochronologicznej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”

numer zadania: 06576/15

numer w EBOI: 54040/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

nazwa zadania: Zakup wyposażenia pracowni dendrochronologicznej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 20 250,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 75.6

Ocena formalna: OK


Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach: „Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach”

numer zadania: 06668/15

numer w EBOI: 55508/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

nazwa zadania: Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie: „Jachting „

numer zadania: 08008/15

numer w EBOI: 53827/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

nazwa zadania: Jachting

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OKgmina krokowa kontakt, przychodnia powstańców warszawskich gdańsk, obowiązek noszenia maseczek gov, prezes rady ministrow, września pup, najważniejsze wydarzenia historyczne gimnazjum, wstęp na wawel, gry bohaterski oddział 1, silne przeżycie krzyżówka, wydział paszportowy wejherowo, ucieczka z sobiboru 2018, w strone morza cda, wkład własny po angielsku, combi opole, strój kwiatka dla dziewczynki jak zrobić, mapka koronawirus, imie sonia, wikipedia jan paweł 2, dzieci zabawa…