Strzepowo. zespół pałacowo-parkowy (XVIII-XIX w.) – rewitalizacja

numer zadania: 00719/15

numer w EBOI: 52482/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: AB ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Strzepowo. zespół pałacowo-parkowy (XVIII-XIX w.) – rewitalizacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63.75

Ocena formalna: OK


Lipowa. kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XV/XVI w.): wymiana poszycia dachu kościoła wraz z naprawą więźby i konserwacją murków ogniowych – I etap

numer zadania: 00586/15

numer w EBOI: 51909/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina Biskupa w Lipowej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Lipowa. kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XV/XVI w.): wymiana poszycia dachu kościoła wraz z naprawą więźby i konserwacją murków ogniowych – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OK


Rozbitek. zespół pałacowo-parkowy – palac (XIX w.): odnowienie i renowacja zewnętrznych elewacji wraz z pracami zabezpieczającymi – etap II

numer zadania: 01957/15

numer w EBOI: 53400/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Jan A.P. Kaczmarek

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Rozbitek. zespół pałacowo-parkowy – palac (XIX w.): odnowienie i renowacja zewnętrznych elewacji wraz z pracami zabezpieczającymi – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.67

Ocena formalna: OK


Gidle. kościół p.w. św. Marii Magdaleny – ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie – konserwacja rzeźb. obrazów. złoceń snycerki. listew i ram

numer zadania: 01862/15

numer w EBOI: 53139/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gidle. kościół p.w. św. Marii Magdaleny – ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie – konserwacja rzeźb. obrazów. złoceń snycerki. listew i ram

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.25

Ocena formalna: OKe obywatel pit, historia nieznana, debata warszawska, szkoła podstawowa nr 1 w kobyłce, pit e, przyrost naturalny w niemczech, lata 20 ubiór, dyrektorze, formularza dot. pomocy publicznej, komitet do spraw pożytku publicznego, stanął w ogniu nasz wielki dom tekst, małgorzata braunek młoda, wymysleć, parafia strzygi, fałat obrazy…