FUNDACJA ARTYSTYCZNA im.TADEUSZA KALINOWSKIEGO: „Abstrakcja.pl – portal prezentujący osiągnięcia najwybitniejszych polskich artystów z kręgu sztuki abstrakcyjnej”

numer zadania: 03156/15

numer w EBOI: 54663/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA ARTYSTYCZNA im.TADEUSZA KALINOWSKIEGO

nazwa zadania: Abstrakcja.pl – portal prezentujący osiągnięcia najwybitniejszych polskich artystów z kręgu sztuki abstrakcyjnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 47

Ocena formalna: OK


Fundacja Kognitiv: „Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.”

numer zadania: 03525/15

numer w EBOI: 55509/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kognitiv

nazwa zadania: Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 49

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich: „Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce”

numer zadania: 08438/15

numer w EBOI: 57903/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

nazwa zadania: Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.4

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 67.4

Ocena formalna: OK


Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu: „Konserwacja. digitalizacja. udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu”

numer zadania: 03195/15

numer w EBOI: 55026/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

nazwa zadania: Konserwacja. digitalizacja. udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 161 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKksiaze kentu, pieśni patriotyczne legionów polskich, podczas, wegierska, niezalecane, francuskie modelki, moja niepodległa, trening ekonomiczny scenariusz zajęć, alert rcb koronawirus, wyprawa kon-tiki (film), dowody rejestracyjne gdańsk, jak najszybciej wyrobić paszport, z-3b druk, maciej demków…