Capella Cracoviensis: „Akademia Bachowska w ramach Bach Festiwal Świdnica”

numer zadania: 06649/15

numer w EBOI: 55880/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Capella Cracoviensis

nazwa zadania: Akademia Bachowska w ramach Bach Festiwal Świdnica

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 254 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 52.2

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 85.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: „Konserwacja chorągwi cechu Rybaków”

numer zadania: 02899/15

numer w EBOI: 53731/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

nazwa zadania: Konserwacja chorągwi cechu Rybaków

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie: „Skarby literą pisane. Konserwacja dokumentów i starodruków ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza”

numer zadania: 04906/15

numer w EBOI: 57094/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

nazwa zadania: Skarby literą pisane. Konserwacja dokumentów i starodruków ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 44.4

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 59.4

Ocena formalna: OKinstytucji, mapa łazienki królewskie, dekpol gdańsk, rzczpospolita, centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, na podstawie trenu xiii uzupełnij tabelę, polska przed wojną mapa, województwa prl, pomaranczowa alternatywa, lista światowego dziedzictwa unesco w polsce, zygmunt klukowski, działaniem, stypendium marszałka województwa pomorskiego 2019, studia ii stopnia gdańsk, scenariusz zajęć o swoim mieście, zasilek opiekunczy na wakacje, hymn rosji, organizacje zbrojne polskiego podziemia…