Stowarzyszenie Praktyków Kultury: „Akademia Praktykowania Kultury”

numer zadania: 06854/15

numer w EBOI: 59667/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Praktyków Kultury

nazwa zadania: Akademia Praktykowania Kultury

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 115 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 84

Ocena formalna: OK


Fundacja Posteris: „Organizacja wystawy prezentującej historię więzienia kieleckiego w latach 1939 – 1956”

numer zadania: 07885/15

numer w EBOI: 56209/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Posteris

nazwa zadania: Organizacja wystawy prezentującej historię więzienia kieleckiego w latach 1939 – 1956

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 53.6

Ocena formalna: OK


Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: „Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie”

numer zadania: 02666/15

numer w EBOI: 54538/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

nazwa zadania: Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 65 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 80.2

Ocena formalna: OK


Milanowskie Centrum Kultury: „Ars Longa – sztuka konserwacji”

numer zadania: 08093/15

numer w EBOI: 57194/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Milanowskie Centrum Kultury

nazwa zadania: Ars Longa – sztuka konserwacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Teatr Animacji: „Szkoła Konstruktorów Lalkowych”

numer zadania: 06896/15

numer w EBOI: 55893/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Animacji

nazwa zadania: Szkoła Konstruktorów Lalkowych

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.8

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 55.8

Ocena formalna: OK


Uniwersytet Warszawski: „Wczesnośredniowieczne wyroby szklane z Mazowsza i Podlasia”

numer zadania: 03297/15

numer w EBOI: 55820/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Warszawski

nazwa zadania: Wczesnośredniowieczne wyroby szklane z Mazowsza i Podlasia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: „Zabezpieczenie znaleziska archeologicznego – samolotu A20 Boston Etap I”

numer zadania: 04373/15

numer w EBOI: 57698/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

nazwa zadania: Zabezpieczenie znaleziska archeologicznego – samolotu A20 Boston Etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnemsp 2011, zaznacz trzema różnymi kolorami na mapie iw jej legendzie, wp pw, piosenki pogrzebowe polskie, co to narodowość, jak być modną, dom profesorów uj, mazurek dąbrowskiego, wycinka drzew gdańsk, ból głowy od słońca, wniosek o zmianę sposobu użytkowania, mapka do celów projektowych, wpisz właściwą nazwę przedmiotu szkolnego obok nazwiska osoby, zniesienie kwarantanny po przekroczeniu granicy, twitter zielona gąska, specjalizacja medycyna pracy, narodowy dzień pamięci „żołnierzy wyklętych, dokumenty potwierdzające tożsamość, rozporządzenie rady ministrów z dnia 29 kwietnia 2020, kierownictwo pis, środowiskowa spółdzielnia mieszkaniowa niewidomych…