Frombork. katedra (XIV w.): remont dachów prezbiterium. zakrystii. korytarza północnego i kaplicy św. Jerzego. konserwacja szczytów wschodnich dachów korpusu nawowego i prezbiterium (decyzja PINB)

numer zadania: 01357/15

numer w EBOI: 52822/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Archidiecezja Warmińska

Kwota dofinansowania: 799 436,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Frombork. katedra (XIV w.): remont dachów prezbiterium. zakrystii. korytarza północnego i kaplicy św. Jerzego. konserwacja szczytów wschodnich dachów korpusu nawowego i prezbiterium (decyzja PINB)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

numer zadania: 07536/15

numer w EBOI: 55439/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Digitalizacja akt Oddz. VI Szt. Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie – kontynuacja – II etap

numer zadania: 09832/15

numer w EBOI: 64038/15/A1

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 28

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Digitalizacja akt Oddz. VI Szt. Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie – kontynuacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OKedyty stein, ms batory, poroniańskie lato 2018, dowody osobiste 2018, tvp kielce program, wszystkie lektury gimnazjum, paszport gdzie się wyrabia, aś, działaniem, uwagi, rubryka w czasopiśmie, art 11 ust 8 pzp, gierej twitter, archiwum zlikwidowanych zakładów pracy w gdańsku, kraj na c, 11*11, sobote czy sobotę, sp17 gorzów, strój prl, dodatek za wychowawstwo…