Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego: „Archiwalne na nowo odkryte. Cmentarzysko ciałopalne w Gorzycach na tle osadnictwa tarnobrzeskiej kultury łużyckiej”

numer zadania: 04517/15

numer w EBOI: 56711/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

nazwa zadania: Archiwalne na nowo odkryte. Cmentarzysko ciałopalne w Gorzycach na tle osadnictwa tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OK


Józef i Wanda Żałobniak: „Lubiechowa. pałac (XVIII w.): remont elewacji”

numer zadania: 03028/15

numer w EBOI: 51958/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Józef i Wanda Żałobniak

nazwa zadania: Lubiechowa. pałac (XVIII w.): remont elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OK


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Gierzwałd: „Gierzwałd. kościół ewangelicko-metodystyczny (1780 r.): remont dachu i elewacji kościoła”

numer zadania: 01308/15

numer w EBOI: 53168/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Gierzwałd

nazwa zadania: Gierzwałd. kościół ewangelicko-metodystyczny (1780 r.): remont dachu i elewacji kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 56.25

Ocena formalna: OK


Mirosław Pikuła: „Mechelinki. dom (1860 r.): konserwacja – prace ziemne. konserwacja ścian ceglanych. stolarka okienna i drzwiowa. roboty dachowe”

numer zadania: 03852/15

numer w EBOI: 52529/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Mirosław Pikuła

nazwa zadania: Mechelinki. dom (1860 r.): konserwacja – prace ziemne. konserwacja ścian ceglanych. stolarka okienna i drzwiowa. roboty dachowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego: „Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kutnie. woj. łódzkie. „

numer zadania: 05342/15

numer w EBOI: 58540/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

nazwa zadania: Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kutnie. woj. łódzkie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OKwirtualne wycieczki, moje tak zwane życie online, święto kościelne 11 listopada, czesław niemen życiorys, zasady przeprowadzania ewakuacji prezentacja, wniosek o ściganie wzór, dyspozytor 112, jelcz laskowice wydarzenia, promyczek kutno, efekty dźwiękowe do pobrania, bip piekoszów, trumf milosci, miłość zalewski tekst, zmiany covid, efekt przypowierzchniowy, szkoła muzyczna zakopane, hymn kochanowskiego…