Kraków. kamienica „Dom Arcybractwa Miłosierdzia” (XVII w.): konserwacja renesansowego stropu kołtrynowego

numer zadania: 00669/15

numer w EBOI: 51820/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kraków. kamienica „Dom Arcybractwa Miłosierdzia” (XVII w.): konserwacja renesansowego stropu kołtrynowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Runowo. kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła (XIV-XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ambony (1605 r.) i chrzcielnicy (1604 r.)

numer zadania: 00732/15

numer w EBOI: 52685/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Runowie

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Runowo. kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła (XIV-XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ambony (1605 r.) i chrzcielnicy (1604 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Gidle. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XV/XVI w.): prace konserwatorskie na ścianach. suficie kościoła oraz przy chórze

numer zadania: 01889/15

numer w EBOI: 53155/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gidle. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XV/XVI w.): prace konserwatorskie na ścianach. suficie kościoła oraz przy chórze

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Gdańsk. kościół p.w. Bożego Ciała: prace konserwatorskie zachodniej części elewacji północnej (1688 r.) oraz elewacji wieży zachodniej (1592 r.)

numer zadania: 03304/15

numer w EBOI: 53500/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia polskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Gdańsku

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gdańsk. kościół p.w. Bożego Ciała: prace konserwatorskie zachodniej części elewacji północnej (1688 r.) oraz elewacji wieży zachodniej (1592 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


Łabiszyn. kościół p.w. św. Mikołaja (I poł. XVIII w.): prace remontowe dachu – kontynuacja prac

numer zadania: 03468/15

numer w EBOI: 53115/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie

Kwota dofinansowania: 144 963,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Łabiszyn. kościół p.w. św. Mikołaja (I poł. XVIII w.): prace remontowe dachu – kontynuacja prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Pręgowo. kościół p.w. Bożego Ciała (XIV w.): konserwacja elewacji wschodniej

numer zadania: 03789/15

numer w EBOI: 52054/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Bożego Ciała w Pręgowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Pręgowo. kościół p.w. Bożego Ciała (XIV w.): konserwacja elewacji wschodniej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OKwww. niezależna.pl wydarzenia, popularni, pps frakcja rewolucyjna, jan paweł ii biografia, zawody szermiercze, order zwycięstwa, bip dąbrowa biskupia, uwaga ślisko, rodzina gov pl ulgi, gloria.pl, straż miejska puck, 83-130 pelplin, alena imię…