Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku : „AUTOPREZENTACJA. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY MEDIALNE”

numer zadania: 03654/15

numer w EBOI: 56184/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

nazwa zadania: AUTOPREZENTACJA. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY MEDIALNE

program: Edukacja

priorytet: Edukacja medialna i informacyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 33.2

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 55.2

Ocena formalna: OK


Fundacja MaMa: „Re-Generacje”

numer zadania: 06276/15

numer w EBOI: 59050/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja MaMa

nazwa zadania: Re-Generacje

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


Biblioteka Śląska w Katowicach: „STAROPOLSKI KALEJDOSKOP”

numer zadania: 05448/15

numer w EBOI: 60451/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Śląska w Katowicach

nazwa zadania: STAROPOLSKI KALEJDOSKOP

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 62

Ocena formalna: OKart 28 1 kodeksu wyborczego, szpital słupsk ortopedia, j.w. jak wyżej, pierwszy rocznik gimnazjum, tekst hymnu polski, zawartość azotu w oborniku, wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne przykład, klubokawiarnia babel, bip mon, przemieszczanie sie, opieka na dziecko covid, portrety rodzinne, najwięksi polscy pisarze, przychodnia na wałowej, filmoteka narodowa – instytut audiowizualny, laudacja przykład, zespół szkół w kaletach, szkoła plastyczna lublin, лого…