Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny: „Bardo. budynek klasztorny Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (XIX w.): wymiana stolarki okiennej wraz z konserwacją witraży w neobarokowej kaplicy na północno-wschodniej i wschodniej ścianie budynku”

numer zadania: 01367/15

numer w EBOI: 52306/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny

nazwa zadania: Bardo. budynek klasztorny Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (XIX w.): wymiana stolarki okiennej wraz z konserwacją witraży w neobarokowej kaplicy na północno-wschodniej i wschodniej ścianie budynku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OK


Archidiecezja Wrocławska: „Wrocław. Muzeum Archidiecezjalne (1756 r.): remont dachu i elewacji części budynku przy pl. Katedralnym 16 – II etap”

numer zadania: 02522/15

numer w EBOI: 52895/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archidiecezja Wrocławska

nazwa zadania: Wrocław. Muzeum Archidiecezjalne (1756 r.): remont dachu i elewacji części budynku przy pl. Katedralnym 16 – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 59.25

Ocena formalna: OK


Gmina Ciasna: „Zborowskie. budynek fajczarni (XVIII w.): remont i zabezpieczenie ścian. stropu. naprawa sklepienia piwnicy. fundamentów obwodowych. remont pieca”

numer zadania: 03387/15

numer w EBOI: 53471/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Ciasna

nazwa zadania: Zborowskie. budynek fajczarni (XVIII w.): remont i zabezpieczenie ścian. stropu. naprawa sklepienia piwnicy. fundamentów obwodowych. remont pieca

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 65.75

Ocena formalna: OK


Parafia p.w Świętej Trójcy w Łobżenicy: „Łobżenica. kościół filialny p.w. św. Szczepana (1911 r.): remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia”

numer zadania: 01740/15

numer w EBOI: 52510/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia p.w Świętej Trójcy w Łobżenicy

nazwa zadania: Łobżenica. kościół filialny p.w. św. Szczepana (1911 r.): remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OK


Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu: „Topilec. Cerkiew Prawosławna p.w. św. Mikołaja (XIX w.): zbicie oraz ponowne położenie tynków. naprawa podłogi drewnianej oraz wymiana framugi drzwi łączących narteks z nawą główną”

numer zadania: 02202/15

numer w EBOI: 52281/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu

nazwa zadania: Topilec. Cerkiew Prawosławna p.w. św. Mikołaja (XIX w.): zbicie oraz ponowne położenie tynków. naprawa podłogi drewnianej oraz wymiana framugi drzwi łączących narteks z nawą główną

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OK


Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej: „Krempna. ikonostas kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbe (pocz. XVIII w.): prace konserwatorskie ikonostasu światyni”

numer zadania: 02609/15

numer w EBOI: 52947/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej

nazwa zadania: Krempna. ikonostas kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbe (pocz. XVIII w.): prace konserwatorskie ikonostasu światyni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 61.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej: „Wełtyń. kościół p.w. M.B. Różańcowej: konserwacja i restauracja polichromii ściennych (1520-1534) – I etap”

numer zadania: 00789/15

numer w EBOI: 52473/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej

nazwa zadania: Wełtyń. kościół p.w. M.B. Różańcowej: konserwacja i restauracja polichromii ściennych (1520-1534) – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OKokres trwałości projektu, starakiszewa, pdf dokument, profesjonalne podkłady muzyczne dla wokalistów chomikuj, piękne umysły, reymontówka chlewiska, szkoła muzyczna leszno, przystanek polska, głupia komedia, poczta zaspa, weekend dla seniorów, aleksander sochaczewski, streszczenie stowarzyszenie umarłych poetów, powiaty w strefie żółtej i czerwonej, konfliktu, kim był św jan…