Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Biblia Brzeska z księgozbioru księcia Bogusława Radziwiłła online”

numer zadania: 03258/15

numer w EBOI: 54889/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

nazwa zadania: Biblia Brzeska z księgozbioru księcia Bogusława Radziwiłła online

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 37 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 50.8

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej: „Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie. II etap. „

numer zadania: 04504/15

numer w EBOI: 54831/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

nazwa zadania: Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie. II etap.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 25.04.2021

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 46.4

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”: „Festiwal Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich”

numer zadania: 05188/15

numer w EBOI: 57411/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

nazwa zadania: Festiwal Rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 25.06.2021

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 47.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: „Przystanek skansen – podróż do źródeł”

numer zadania: 04329/15

numer w EBOI: 55372/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

nazwa zadania: Przystanek skansen – podróż do źródeł

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 53.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 74.25

Ocena formalna: OK



czy w polsce bedzie wojna, flaga polski pionowa, płótno nad pokładem statku, krzyżu chrystusa bądźże pochwalony tekst, dodatek za wychowawstwo 2019, duosimpleks, ckir koziegłowy, serwis vw radom, adam zdunikowski, rozejm w compiegne 1918, dosze katar, gaudy, hymn politechniki, muzeum techniki toruń, państwa powstałe po 1 wojnie światowej, pt dokument, hymn kanady, linia kolejowa nr 10…