Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu: „Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”

numer zadania: 06001/15

numer w EBOI: 58029/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

nazwa zadania: Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


Południowo-Wschodni Instytut Naukowy: „Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX – XX w.”

numer zadania: 04995/15

numer w EBOI: 57658/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX – XX w.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Instytut im. Oskara Kolberga: „Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.”

numer zadania: 04734/15

numer w EBOI: 57708/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut im. Oskara Kolberga

nazwa zadania: Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 60

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 93

Ocena formalna: OK


Dom Kaukaski w Polsce: „Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap V „

numer zadania: 09829/15

numer w EBOI: 63892/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Dom Kaukaski w Polsce

nazwa zadania: Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap V

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 32.75

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie: „I Warmiński Przegląd Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Gietrzwałdzie”

numer zadania: 03848/15

numer w EBOI: 56868/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie

nazwa zadania: I Warmiński Przegląd Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Gietrzwałdzie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 29

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 50

Ocena formalna: OKsp nr 5 lębork, dzień zołnierzy wyklętych, mapa zatoki puckiej, pogoda słupsk norweska, ambitny film, hufiec zhp lubliniec, urząd wojewódzki gdańsk cudzoziemcy, kantor thomas gliwice, goleniewski, ustawa o oświadczeniach majątkowych, 33 2015, dyrektorze, reżyserzy polscy, pułk lotniczy, fronty 2 wojny światowej, zbior nik.pl, trębacze jazzowi, stoję dziś nuty, dziwisz kamerdyner…