Sandomierz. Biblioteka Diecezjalna: prace konserwatorskie przy pozostałej części zabytkowego księgozbioru – pełna konserwacja rękopisu C 426 (XV w.). oraz unikatowych woluminów – Iluminowane Graduały i Psalteria: sygn. 176 (XVII w.). 320 (XVII w.). 321 (1725r.). 53174 (1647r.)

numer zadania: 00976/15

numer w EBOI: 53396/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.25

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sandomierz. Biblioteka Diecezjalna: prace konserwatorskie przy pozostałej części zabytkowego księgozbioru – pełna konserwacja rękopisu C 426 (XV w.). oraz unikatowych woluminów – Iluminowane Graduały i Psalteria: sygn. 176 (XVII w.). 320 (XVII w.). 321 (1725r.). 53174 (1647r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Strzelno. rotunda św. Prokopa (XII/XIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu rotundy

numer zadania: 02632/15

numer w EBOI: 52627/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie

Kwota dofinansowania: 199 881,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Strzelno. rotunda św. Prokopa (XII/XIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu rotundy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OK


II Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki

numer zadania: 04269/15

numer w EBOI: 57090/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: II Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 84.8

Ocena formalna: OK


Dziecięcy przewodnik po praskich kapliczkach

numer zadania: 04324/15

numer w EBOI: 58330/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Dziecięcy przewodnik po praskich kapliczkach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


Remont kościoła parafialnego w Wierszynie na Syberii

numer zadania: 04776/15

numer w EBOI: 55906/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 58.6

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Kwota dofinansowania: 151 760,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Remont kościoła parafialnego w Wierszynie na Syberii

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94.6

Ocena formalna: OK


Kościelna Wieś. kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów. więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego – etap III końcowy

numer zadania: 00681/15

numer w EBOI: 51602/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca. ul. Kościelna 4. 62 – 811 Kościelna Wieś

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kościelna Wieś. kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów. więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego – etap III końcowy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Rudno. ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap VI

numer zadania: 00899/15

numer w EBOI: 52601/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Gmina Krzeszowice

Kwota dofinansowania: 986 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rudno. ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap VI

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Etno w Eterze

numer zadania: 04338/15

numer w EBOI: 58612/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: BAJKA-Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Etno w Eterze

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 42.2

Ocena formalna: OKzwiązek emerytów i rencistów gdańsk, przebudowa definicja, moda patriotyczna dla dzieci, mapa polski wojewodztwa, ośrodek wrzos łupawsko, wniosek o dofinansowanie przykład pdf, musisz, petrykozy siemion, fundacja sztuka stosowana, przeczytaj pocztówki i zaznacz właściwe uzupełnienie zdania, pierwsze auto na świecie, pieśń legionów, kiedy była 2 wojna światowa, gen żeligowski, układy taneczne do znanych piosenek, sto lat sto lat, gry normalne…