Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego: „Botaniczne Archiwalia – etap II”

numer zadania: 05293/15

numer w EBOI: 56548/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

nazwa zadania: Botaniczne Archiwalia – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 67 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 50.2

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


Fundacja Kognitiv: „Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.”

numer zadania: 03525/15

numer w EBOI: 55509/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kognitiv

nazwa zadania: Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 49

Ocena formalna: OK


Collegium Artium: „ART-Dok Europa Środkowo-Wschodnia”

numer zadania: 09856/15

numer w EBOI: 64419/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Collegium Artium

nazwa zadania: ART-Dok Europa Środkowo-Wschodnia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 28.05.2021

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 40.5

Ocena formalna: OK


Muzeum Narodowe w Warszawie: „Polskie ślady w Padwie – I etap badań poloników w Padwie we Włoszech”

numer zadania: 07922/15

numer w EBOI: 58739/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe w Warszawie

nazwa zadania: Polskie ślady w Padwie – I etap badań poloników w Padwie we Włoszech

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne



zostań żołnierzem, pierwsza wojna światowa film, www.rpwdl, ile osób zginęło w obozach koncentracyjnych, płock wydarzenia kulturalne, prom opatowiec, jan zachwatowicz, e literaci, pokonuje, nato artykuł 5, profil zaufany rejestracja, umowa partnerstwa 2014 2020, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych rodo wzór, planner tygodniowy, zapisz w zeszycie autorów i tytuły dzieł których fragmenty zamieszczono poniżej, krolow, wodociągi koziegłowy, królestwo maciusia, cerkiew w gdańsku, film bitwa o anglię, zsm tarnów, paragrafy wojskowej komisji lekarskiej, napisz pracę na wybrany temat…