Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej: „Bukowiec. dawny browar na terenie zespołu pałacowo – parkowego (pocz. XIX w.): rekonstrukcja sali widowiskowej – etap I”

numer zadania: 02437/15

numer w EBOI: 52614/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

nazwa zadania: Bukowiec. dawny browar na terenie zespołu pałacowo – parkowego (pocz. XIX w.): rekonstrukcja sali widowiskowej – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 74.67

Ocena formalna: OK


MUZA: „Opublikowanie książki „Polskie instrumenty ludowe””

numer zadania: 04330/15

numer w EBOI: 57231/14/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: MUZA

nazwa zadania: Opublikowanie książki „Polskie instrumenty ludowe”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 89

Ocena formalna: OK


Powiat Legnicki: „Legnickie Pole. pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie elewacji budynków nr 1. 3 i 23 wraz z osuszeniem elewacji budynku nr 1”

numer zadania: 01406/15

numer w EBOI: 52949/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Legnicki

nazwa zadania: Legnickie Pole. pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie elewacji budynków nr 1. 3 i 23 wraz z osuszeniem elewacji budynku nr 1

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: „Konserwacja. opracowanie i digitalizacja zasobu akt wizytacyjnych i zakonnych archidiecezji lwowskiej z lat 1772-1939”

numer zadania: 05461/15

numer w EBOI: 58748/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

nazwa zadania: Konserwacja. opracowanie i digitalizacja zasobu akt wizytacyjnych i zakonnych archidiecezji lwowskiej z lat 1772-1939

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją: „Digitalizacja i udostępnianie prywatnych kolekcji starych fotografii i dokumentów życia społecznego”

numer zadania: 05428/15

numer w EBOI: 56831/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnianie prywatnych kolekcji starych fotografii i dokumentów życia społecznego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 46 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego: „Zabezpieczenie i Opracowanie Zbiorów Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego”

numer zadania: 03179/15

numer w EBOI: 54412/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego

nazwa zadania: Zabezpieczenie i Opracowanie Zbiorów Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 38.8

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 52.8

Ocena formalna: OK


Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im.A.Kamińskiego : „Krakowiak 2015”

numer zadania: 01511/15

numer w EBOI: 53578/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im.A.Kamińskiego

nazwa zadania: Krakowiak 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 26.08.2021

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 49.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”: ” prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca w Zasławiu na rok 2015″

numer zadania: 09912/15

numer w EBOI: 64131/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”

nazwa zadania: prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca w Zasławiu na rok 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 26

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 40

Ocena formalna: OKsowa edu poznań, czerwone i czarne film, części statku kosmicznego, dziennik ustaw prawo oświatowe, powiśle obraz, 100 lecie bitwy warszawskiej, drógie, chzt5, józef wibicki, odkrywamy tajemnice naszej planety-test b, temperatura wody w łebie, dodatkowa opieka covid, publicznej, szkoła wylatowo, e pity ministerstwo, wniosek o paszport epuap, nasze pociechy mrągowo, filmy dla nastolatków 2018, powstanie wielkopolski, żydzi w lublinie, wojewódzki konserwator zabytków gdańsk, bel pol praca, normatywa, utworzenie ak, edziennik ora…