Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą – Paryż

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych: „Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą – Paryż” numer zadania: 08869/15 numer w EBOI: 60382/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych nazwa zadania: Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą – Paryż program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą …

Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie

Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich: „Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie” numer zadania: 04529/15 numer w EBOI: 55134/14/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich nazwa zadania: Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona …

Prace konserwatorskie przy obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy etap II

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego: „Prace konserwatorskie przy obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy etap II” numer zadania: 07607/15 numer w EBOI: 60327/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego nazwa zadania: Prace konserwatorskie przy obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy etap II program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego …

Konserwacja i wystawa zabytkowych obiektów i dokumentów królewskich ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake w USA

Fundacja Świątynia Sztuki: „Konserwacja i wystawa zabytkowych obiektów i dokumentów królewskich ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake w USA” numer zadania: 08863/15 numer w EBOI: 58997/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Świątynia Sztuki nazwa zadania: Konserwacja i wystawa zabytkowych obiektów i dokumentów królewskich ze zbiorów Polish Mission w Orchard …

Odbudowa zabytkowego kościoła w Tywrowie na Ukrainie etap II

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej: „Odbudowa zabytkowego kościoła w Tywrowie na Ukrainie etap II” numer zadania: 09889/15 numer w EBOI: 64071/15 nabór: 2 nazwa wnioskodawcy: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej nazwa zadania: Odbudowa zabytkowego kościoła w Tywrowie na Ukrainie etap II program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą …

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: "Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej”"

Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej” numer zadania: 02698/15 numer w EBOI: 53542/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 26.04.2021 ocena strategiczna: 18 nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 4 nazwa zadania: Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. …

Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”: "Zachować i udostępniać polskie dziedzictwo narodowe"

Zachować i udostępniać polskie dziedzictwo narodowe numer zadania: 04702/15 numer w EBOI: 54986/14/A3 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 45.8 ocena strategiczna: 23 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga” Kwota dofinansowania: 114 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa zadania: Zachować i udostępniać polskie dziedzictwo narodowe program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona …

Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego-IV etap

Biblioteka Narodowa: „Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego-IV etap” numer zadania: 02741/15 numer w EBOI: 54564/14/A3 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Narodowa nazwa zadania: Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego-IV etap program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 4 ocena wartości …

Muzeum Narodowe w Warszawie: "Polskie ślady w Padwie – I etap badań poloników w Padwie we Włoszech"

Polskie ślady w Padwie – I etap badań poloników w Padwie we Włoszech numer zadania: 07922/15 numer w EBOI: 58739/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: ocena strategiczna: nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe w Warszawie Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: nazwa zadania: Polskie ślady w Padwie – I etap badań poloników w …