Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

numer zadania: 03146/15

numer w EBOI: 56047/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 86.8

Ocena formalna: OK


nazwa zadania

numer zadania: numer zadania

numer w EBOI: numer w EBOI

nabór: nabór

ocena wartości merytorycznej: ocena wartości merytorycznej

ocena strategiczna: ocena strategiczna

nazwa wnioskodawcy: nazwa wnioskodawcy

Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania

ocena wartości organizacyjnej: ocena wartości organizacyjnej

nazwa zadania: nazwa zadania

program: program

priorytet: priorytet

ocena końcowa: ocena końcowa

Ocena formalna: Ocena formalna


49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

numer zadania: 03839/15

numer w EBOI: 56851/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Wojewódzki Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania: 675 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 95

Ocena formalna: OK


Strój Krakowiaków zachodnich – badania. monografia. upowszechnienie

numer zadania: 01910/15

numer w EBOI: 54179/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57.5

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Kwota dofinansowania: 295 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Strój Krakowiaków zachodnich – badania. monografia. upowszechnienie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 89.5

Ocena formalna: OK


“Ceramika siwa – nowe życie dawnego rzemiosła”

numer zadania: 06404/15

numer w EBOI: 57615/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 53

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: “Ceramika siwa – nowe życie dawnego rzemiosła”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 87

Ocena formalna: OK


Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Tradycje regionu.

numer zadania: 05665/15

numer w EBOI: 57271/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 54

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Biuro Dokumentacji Zabytków

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Tradycje regionu.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 88

Ocena formalna: OK


Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny. zachowanie. udostępnianie – Etap I

numer zadania: 03503/15

numer w EBOI: 55139/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57.2

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Liber Pro Arte”

Kwota dofinansowania: 105 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny. zachowanie. udostępnianie – Etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 91.2

Ocena formalna: OKrso, sprawa o ubezwłasnowolnienie ile trwa, zręczny cyrkowiec, kto odbiera telefon alarmowy, średnioroczny wskaźnik inflacji 2018, był nim sofokles krzyżówka, remont definicja prawo budowlane, wypełniony dziennik budowy domu jednorodzinnego pdf, nowy dowód osobisty wniosek, szkoła gołańcz, cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich, grafika 1920×1080, ustawa o sieci badawczej łukasiewicz, marcin rola życiorys, żeńskie zgromadzenie zakonne krzyżówka, zniewalać…