Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska: „Chełmno. kościół przyklasztorny p.w. św. Janów (XVI/XVII w.): konserwacja i restauracja stall/boazerii – III etap prac”

numer zadania: 00245/15

numer w EBOI: 50680/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska

nazwa zadania: Chełmno. kościół przyklasztorny p.w. św. Janów (XVI/XVII w.): konserwacja i restauracja stall/boazerii – III etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Klasztor Ojców Dominikanów: „Kraków. zespół Klasztorny OO. Dominikanów (od XIII w.): kontynuacja kompleksowej konserwacji Atrium (d. Sień Gotycka). korytarza przy krużgankach oraz okien refektarza”

numer zadania: 00986/15

numer w EBOI: 52873/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Ojców Dominikanów

nazwa zadania: Kraków. zespół Klasztorny OO. Dominikanów (od XIII w.): kontynuacja kompleksowej konserwacji Atrium (d. Sień Gotycka). korytarza przy krużgankach oraz okien refektarza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi : „Ząbkowice Ślaskie. kościół p.w. św. Jadwigi (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane barokowego wnętrza kościoła – etap IV”

numer zadania: 01427/15

numer w EBOI: 52795/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi

nazwa zadania: Ząbkowice Ślaskie. kościół p.w. św. Jadwigi (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane barokowego wnętrza kościoła – etap IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej: „Hańczowa. cerkiew prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej (1664 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu”

numer zadania: 01963/15

numer w EBOI: 52572/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej

nazwa zadania: Hańczowa. cerkiew prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej (1664 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: „Warszawa. Pl. Małachowskiego 1 – kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy (XVIII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe”

numer zadania: 00765/15

numer w EBOI: 52714/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy

nazwa zadania: Warszawa. Pl. Małachowskiego 1 – kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy (XVIII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OKfilmy kinga, znaki na stacji kolejowej, mkidn bip, wody morskie, w krwawym polu, indeks procedur medycznych, parking definicja, oifp, obchody 100 lecia niepodległości w szkole scenariusz, historia papieru prezentacja, bip wolomin, filmy historyczne wojenne, karate ryki, list do ministra, zs nr 3 w kraśniku, jak założyć profil zaufany krok po kroku, kiedy zakończyła się 2 wojna światowa, skalnica torfowiskowa…