Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: „Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac”

numer zadania: 01300/15

numer w EBOI: 53199/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

nazwa zadania: Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 284 699,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 71.33

Ocena formalna: OK


Onwater.pl: „Odra. rzeka wielu pokoleń– Interaktywny przewodnik po Odrze „

numer zadania: 06337/15

numer w EBOI: 58834/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Onwater.pl

nazwa zadania: Odra. rzeka wielu pokoleń– Interaktywny przewodnik po Odrze

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Towarzystwo Naukowe Płockie: „Digitalizacja i upowszechnianie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP”

numer zadania: 04981/15

numer w EBOI: 55876/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Naukowe Płockie

nazwa zadania: Digitalizacja i upowszechnianie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 32 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OK


Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego: „Wystawa stała i wystawa podróżująca „Chicago Polonia” – „Wychodźstwo Polskie w Ameryce””

numer zadania: 09834/15

numer w EBOI: 64017/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego

nazwa zadania: Wystawa stała i wystawa podróżująca „Chicago Polonia” – „Wychodźstwo Polskie w Ameryce”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 77.5

Ocena formalna: OKliceum mundurowe gdańsk, narodowy instytut wolności – centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kobylnica festiwal, popularne polskie nazwiska, media publiczne, roman dmowski memy, patron pielęgniarek, historia godła polski, znany polski malarz, karta stałego pobytu 2019, 11 lipca 1920, szkoła nr 1 ustka, centrum zdrowie, postój pojazdu…