Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium

numer zadania: 00432/15

numer w EBOI: 51672/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Collegium OO. Pijarów

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Gdańsk. kościół św. Katarzyny (XIV XV w.): rewaloryzacja wnętrza kościoła – etap I – kruchta podwieżowa i kaplice przywieżowe

numer zadania: 03467/15

numer w EBOI: 53406/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Zakon OO. Karmelitów. Klasztor w Gdańsku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gdańsk. kościół św. Katarzyny (XIV XV w.): rewaloryzacja wnętrza kościoła – etap I – kruchta podwieżowa i kaplice przywieżowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Wrocław. kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła – kontynuacja

numer zadania: 02700/15

numer w EBOI: 52317/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Wrocław. kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Pokrzywno. budynek magazynowy – przedzamcze zewnętrzne zamku (XIII w.): kontynuacja prac przy elewacjach wraz z wymianą stolarki – wrót wjazdowych i wykonaniem orrynnowania dachu

numer zadania: 01500/15

numer w EBOI: 51930/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.75

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Alicja. Piotr Kurkowscy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Pokrzywno. budynek magazynowy – przedzamcze zewnętrzne zamku (XIII w.): kontynuacja prac przy elewacjach wraz z wymianą stolarki – wrót wjazdowych i wykonaniem orrynnowania dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63.75

Ocena formalna: OKpiosenki o papieżu, gdzie wyrobić paszport gdańsk, teren wydzielony na tor kolejowy, suszowe 2020, bo turystyczny. gov. pl, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, nowa sól wydarzenia, architektura 20 lecia międzywojennego, oznaczenie na mapie, jan paweł ii liczę na ciebie ojcze, wojny stefana batorego, muzeum spraw wojskowych, wspaniałe stulecie 22, droga polski do niepodległości, bogurodzica recytacja, miedzy nami dobrze jest, polskie filmy z lat 80, ile lat ma papież, zmniejszenie dmc pojazdu, zdrobnienia imienia jan…