Klasztor OO. Franciszkanów w Darłowie: „Darłowo. kościół OO. Franciszkanów pw. Matki Bożej Częstochowskiej (XIV w.): montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)”

numer zadania: 00718/15

numer w EBOI: 52164/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Franciszkanów w Darłowie

nazwa zadania: Darłowo. kościół OO. Franciszkanów pw. Matki Bożej Częstochowskiej (XIV w.): montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby: „Kaszubskie inspiracje – kultywowanie twórczości ludowej Kaszub”

numer zadania: 04543/15

numer w EBOI: 55741/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

nazwa zadania: Kaszubskie inspiracje – kultywowanie twórczości ludowej Kaszub

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 21.04.2021

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 42.4

Ocena formalna: OK


Parafia pw. Św. Wojciecha w Starym Wiśniczu: „Stary Wiśnicz. kościół p.w. św. Wojciecha – nawa główna. część zachodnia: ratunkowa konserwacja renesansowych i XX wiecznych wypraw. polichromii. sztukaterii i detalu architektonicznego”

numer zadania: 01666/15

numer w EBOI: 52617/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia pw. Św. Wojciecha w Starym Wiśniczu

nazwa zadania: Stary Wiśnicz. kościół p.w. św. Wojciecha – nawa główna. część zachodnia: ratunkowa konserwacja renesansowych i XX wiecznych wypraw. polichromii. sztukaterii i detalu architektonicznego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie: „Digitalizacja zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie”

numer zadania: 06140/15

numer w EBOI: 60624/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie

nazwa zadania: Digitalizacja zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnerada regencyjna królestwa polskiego, jakie dokumenty na paszport, e dowód rejestracyjny, wymień pozytywne i negatywne skutki przemian gospodarczych w polsce po 1989, przedstaw okoliczności powstania legionów polskich we włoszech, protokół odbioru instalacji gazowej, gus formularze 2014, uw fizyce, jan paweł ii zamach, przyjęcie do nowego obozu, oświadczenie o stanie majątkowym 2019, fraxino alnetum, łabonarska, krajowy rejestr pacjentów z covid…