Fundacja Stefana Gierowskiego: „Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego”

numer zadania: 04100/15

numer w EBOI: 58528/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Stefana Gierowskiego

nazwa zadania: Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 64.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza: „Roboty zabezpieczające. prace projektowe i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wyżnianach”

numer zadania: 08801/15

numer w EBOI: 58272/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

nazwa zadania: Roboty zabezpieczające. prace projektowe i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wyżnianach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 21 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


MUZA: „Opublikowanie książki „Kresy niezwykłe i nieznane. Od Agłony do Żytomierza” autorstwa prof. Jarosława Komorowskiego”

numer zadania: 09949/15

numer w EBOI: 64279/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: MUZA

nazwa zadania: Opublikowanie książki „Kresy niezwykłe i nieznane. Od Agłony do Żytomierza” autorstwa prof. Jarosława Komorowskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: „Opracowanie i konserwacja archiwum domowego Emila Zegadłowicza (spuścizny pisarza)”

numer zadania: 04924/15

numer w EBOI: 55291/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa zadania: Opracowanie i konserwacja archiwum domowego Emila Zegadłowicza (spuścizny pisarza)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.8

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 64.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa: „Konserwacja baldachimu ołtarza głównego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi. Gruzja”

numer zadania: 04457/15

numer w EBOI: 54759/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa

nazwa zadania: Konserwacja baldachimu ołtarza głównego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi. Gruzja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój: „Za czym tęsknia połoniny”

numer zadania: 07524/15

numer w EBOI: 56570/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój

nazwa zadania: Za czym tęsknia połoniny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: „Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

numer zadania: 06073/15

numer w EBOI: 58481/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

nazwa zadania: Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OKmario czy już wiesz nuty pdf, rydz śmigły, pociagi kielce jedrzejow, nr paszportu, 350 słownie, nie zostały, polska od morza do morza mapa, 100 rok który to wiek, bielsko warszawa pkp, rozkwitały pąki białych róż piosenka, nuty na pianino pdf, targowa 74, skrót pesel, marek warszewski, zuzanna przypkowska, cejrowski adamowicz, godziny seniora…