Fundacja im. Zbigniewa Seiferta: „Digitalizacja i udostępnianie archiwalnych materiałów jazzowych na stronie www.polishjazzarch.com – etap V”

numer zadania: 05594/15

numer w EBOI: 59027/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Zbigniewa Seiferta

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnianie archiwalnych materiałów jazzowych na stronie www.polishjazzarch.com – etap V

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 16 750,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 49.6

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 80.6

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Kultury Teatralnej: „Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 2015”

numer zadania: 03516/15

numer w EBOI: 56175/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Kultury Teatralnej

nazwa zadania: Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


Jasielski Dom Kultury: „VII Jasielskie Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej – „Powrót do źródeł””

numer zadania: 03599/15

numer w EBOI: 57814/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Jasielski Dom Kultury

nazwa zadania: VII Jasielskie Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej – „Powrót do źródeł”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 35

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku: „Ślady Tradycji-Dziedzictwo Znane i Nieznane.”

numer zadania: 05442/15

numer w EBOI: 58511/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

nazwa zadania: Ślady Tradycji-Dziedzictwo Znane i Nieznane.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 76.8

Ocena formalna: OK


Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: „Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej””

numer zadania: 02698/15

numer w EBOI: 53542/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

nazwa zadania: Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 26.04.2021

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 48.4

Ocena formalna: OKkatyń zdjęcia, strefy żółte i czerwone, wyjaśnij jak zakończyła się wyprawa wielkiej armii na rosję, pierwsze niepodległe miasto w polsce, waldemar kuk, paulina florjanowicz, mapa województwa warmińsko-mazurskiego z podziałem na gminy, obywatelstwo polskie przez małżeństwo, dłuższych, artes ensemble, 100 lat niepodległości plakat, telewizja polska woronicza, lasy mirachowskie, dom przy cyprysowej 12k, urząd paszportowy gdańsk godziny otwarcia, stan wojenny data, polskie pomniki historii, men.gov.pl awans zawodowy nauczycieli, odzyskać dziecko film…