Południowo-Wschodni Instytut Naukowy: „Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX – XX w.”

numer zadania: 04995/15

numer w EBOI: 57658/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX – XX w.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie : „Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim”

numer zadania: 03141/15

numer w EBOI: 55192/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

nazwa zadania: Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.2

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 79.2

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Kultury Teatralnej: „III Festiwal Teatrów Wiejskich ZWYKI”

numer zadania: 03514/15

numer w EBOI: 56190/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Kultury Teatralnej

nazwa zadania: III Festiwal Teatrów Wiejskich ZWYKI

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 66.6

Ocena formalna: OK


Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych: „Naprawa murów klasztoru w Berdyczowie. Etap I – zabezpieczenie baszty północnej”

numer zadania: 09826/15

numer w EBOI: 63911/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

nazwa zadania: Naprawa murów klasztoru w Berdyczowie. Etap I – zabezpieczenie baszty północnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 32.5

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 61.5

Ocena formalna: OK


Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku: „Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim”

numer zadania: 07536/15

numer w EBOI: 55439/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

nazwa zadania: Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneagent obcego wywiadu krzyżówka, rzeka reda ryby, podział nieruchomości procedura, skrót pkp, skrot poz, żołnierze lekkiej kawalerii, wydarzenia ukraina, archiwum miasta krakowa, polski razem, województwa i rp, tarabany, boskie buenos tekst, święto niepodległości grafika, na wspólnej 3076, galeria odyseja brzesko, protokoły dodatkowe do europejskiej konwencji praw człowieka, stary rynek w poznaniu, wybierz plik, mowa narodu…