Fundacja im. Zofii Rydet: „Digitalizacja i udostępnienie cyklu fotograficznego „Dokumentacja 1956-1977″ autorstwa Zofii Rydet”

numer zadania: 05710/15

numer w EBOI: 58795/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Zofii Rydet

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie cyklu fotograficznego „Dokumentacja 1956-1977” autorstwa Zofii Rydet

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Dobra Wola: „Rzemiosła i profesje romskie”

numer zadania: 05135/15

numer w EBOI: 60539/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobra Wola

nazwa zadania: Rzemiosła i profesje romskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 54.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 87.4

Ocena formalna: OKrozporządzenie ministra zdrowia z dnia 14 marca 2020, prawdziwa historia 2017, ciało jana pawła 2, postępowanie cywilne pdf, urząd miasta czarne, przejze, szpital nowe ogrody, litwa ludność, gov.pl., morska, kprm praca, woronicz 17, zmiany 2020, liceum plastyczne zielona góra…