Fundacja Katarzyny Kozyry: „Digitalizacja i udostępnienie kolekcji Katarzyny Kozyry za pośrednictwem portalu internetowego”

numer zadania: 04550/15

numer w EBOI: 59590/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Katarzyny Kozyry

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie kolekcji Katarzyny Kozyry za pośrednictwem portalu internetowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Wyspa Progress: „Zabezpieczenie. archiwizacja. digitalizacja i udostępnienie archiwum audiowizualnego IS Wyspa w Gdańsku”

numer zadania: 05691/15

numer w EBOI: 58741/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wyspa Progress

nazwa zadania: Zabezpieczenie. archiwizacja. digitalizacja i udostępnienie archiwum audiowizualnego IS Wyspa w Gdańsku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.6

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 62.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Stefana Gierowskiego: „Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego”

numer zadania: 04100/15

numer w EBOI: 58528/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Stefana Gierowskiego

nazwa zadania: Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 64.4

Ocena formalna: OK


Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej: „Ile morgów pola tyle metrów palmy” – 57 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa PiotrowskiegoDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna12 500 zł945.22478.2OK
01881/1553967/141Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – w Ochli”Szkoła pod strzechą”

numer zadania: 02304/15

numer w EBOI: 54737/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

nazwa zadania: Ile morgów pola tyle metrów palmy” – 57 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa PiotrowskiegoDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna12 500 zł945.22478.2OK
01881/1553967/141Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – w Ochli”Szkoła pod strzechą

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OKkonflikt o kanał sueski, szoop podkarpackie, parafia nmp jastrowie, państwa powstałe w wyniku rozpadu zsrr, cis ustka, programy do filmów, co z polską, festiwal niepodległa, zakon kontemplacyjny krzyzowka, netto gniew, teren biologicznie czynny, alojzy liechtenstein, petycja, bip co to, protokół odbioru dzieła, muzeum techniki…