Fundacja Natura optima dux: „Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)”

numer zadania: 06205/15

numer w EBOI: 56730/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Natura optima dux

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 40 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 80

Ocena formalna: OK


Miejski Dom Kultury „Muflon”: „Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie.”

numer zadania: 06009/15

numer w EBOI: 57497/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury „Muflon”

nazwa zadania: Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 32.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 57.6

Ocena formalna: OK


Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór: „Konkurs Tradycji „Mała Wielkanoc””

numer zadania: 06247/15

numer w EBOI: 60274/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

nazwa zadania: Konkurs Tradycji „Mała Wielkanoc”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 31

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk : „Międzynarodowy Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych – Tyczyn 2015”

numer zadania: 03926/15

numer w EBOI: 55858/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk

nazwa zadania: Międzynarodowy Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych – Tyczyn 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.2

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OKjerzy karpiński, niepodlegla do hymnu, dziennik 2020, program do tabel, stanisław karpiel-bułecka wzrost, malawskiego, wymień trzy bariery utrudniające rozwój gospodarczy afryki, projekty rozporządzeń, mój pit 2019, sztaba złota krzyżówka, sędzia arabski, był nim białogwardzista, drzewce do flag, 11 listopada 100 lecie, wyjaśnij dlaczego podany zapis jest nieprawidłowy, jacek kaczmarski modlitwa o wschodzie słońca, zarząd melioracji gdańsk, pies przebiegł po trawniku z punktu p do punktu k, mazurek dąbrowski, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych odległość od granicy działki, koronawirus ekwador, pttk konskie, wydma szara…