Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : „Digitalizacja i udostępnienie unikatowych ksiąg inwentarzowych i starych druków”

numer zadania: 02870/15

numer w EBOI: 54065/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie unikatowych ksiąg inwentarzowych i starych druków

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Filmgramm: „Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”

numer zadania: 05072/15

numer w EBOI: 58762/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Filmgramm

nazwa zadania: Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 45.2

Ocena formalna: OK


Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: „Digitalizacja akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie – I etap”

numer zadania: 07543/15

numer w EBOI: 57635/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

nazwa zadania: Digitalizacja akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 310 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 31.6

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OKkatedra wloclawek, umorzenie zadłużenia mieszkania komunalnego, muzeum kraszewskiego, złomowisko statków, szkoła podstawowa witoszów dolny, dziennik cotygodniowy nie, nasz bóg jest wielki nuty, czcionka pisana, szkoła podstawowa 275 warszawa, kultura cyfrowa, mursz drewna, zasada konkurencyjności interpretacja, majątek ziemski złożony z kilku wsi wraz z ich mieszkańcami…