Fundacja Ważka: „Dolnośląskie Archiwum Tradycji”

numer zadania: 05919/15

numer w EBOI: 58995/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ważka

nazwa zadania: Dolnośląskie Archiwum Tradycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


MUZA: „Opublikowanie książki „Kresy niezwykłe i nieznane. Od Agłony do Żytomierza” autorstwa prof. Jarosława Komorowskiego”

numer zadania: 09949/15

numer w EBOI: 64279/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: MUZA

nazwa zadania: Opublikowanie książki „Kresy niezwykłe i nieznane. Od Agłony do Żytomierza” autorstwa prof. Jarosława Komorowskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneozdobniki muzyczne, to ciebie chcę łapać za rękę nad morzem tekst, profesor markiewicz, gwizjusze, jastarnia wydmowa, wojtek kowalewski, film na lekcję wychowawczą, powstanie wielkoposlkie, wieczornica patriotyczna, dziennik elektroniczny straszyn, katowice bankowa 12, ustawa o planowaniu przestrzennym 2018, zachęta wystawy, parafia miastkowska, digitalizacja zdjęć…