Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap V

numer zadania: 09829/15

numer w EBOI: 63892/15/A1

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 32.75

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Dom Kaukaski w Polsce

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap V

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Ludove

numer zadania: 06471/15

numer w EBOI: 58902/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.6

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Akademicki Ośrodek Incjatyw Artystycznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Ludove

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 66.6

Ocena formalna: OK


Śladami Władysława Fronta…podążamy. poznajemy. pamiętamy!

numer zadania: 04647/15

numer w EBOI: 56686/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Śladami Władysława Fronta…podążamy. poznajemy. pamiętamy!

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 68.8

Ocena formalna: OK


Dziecięcy przewodnik po praskich kapliczkach

numer zadania: 04324/15

numer w EBOI: 58330/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Dziecięcy przewodnik po praskich kapliczkach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3

numer zadania: 02715/15

numer w EBOI: 53543/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57.8

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

Kwota dofinansowania: 22 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 95.8

Ocena formalna: OK


Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja

numer zadania: 07550/15

numer w EBOI: 60365/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 59

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

Kwota dofinansowania: 201 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OKliczba liceów w polsce, zaiks logo, obszar o ustalonych granicach, odrodzony, rrrr cały film, sp nr 26 gdynia, fipmy 2018, poczta wejherowo narutowicza, polska 100, ip kontakt, gca 2000, muzyka do prezentacji chomikuj, aaaaaaaaaaaaaaa, 19 pazdziernika, biuletyn informacji publicznej ministerstwa finansów, logo lotu, freedom film, zakazony…