Piotrków Trybunalski. kościół p.w. Franciszka Ksawerego – polichromia w kaplicy p.w. św. Józefa (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian – etap I

numer zadania: 01924/15

numer w EBOI: 53394/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Piotrków Trybunalski. kościół p.w. Franciszka Ksawerego – polichromia w kaplicy p.w. św. Józefa (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

numer zadania: 02139/15

numer w EBOI: 52409/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami – Cmentarz 91

numer zadania: 05217/15

numer w EBOI: 57836/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.33

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Gorlickie Centrum Kultury

Kwota dofinansowania: 176 834,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami – Cmentarz 91

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 72.33

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

numer zadania: 04814/15

numer w EBOI: 55064/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

Kwota dofinansowania: 203 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


Rodzinny Tabor w krainie Łemków. Festiwal kultury Podkarpacia.

numer zadania: 04827/15

numer w EBOI: 60424/14/A5

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej „Karpatka”

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rodzinny Tabor w krainie Łemków. Festiwal kultury Podkarpacia.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80.2

Ocena formalna: OK


Pieszyce. kościół pw. św. Antoniego (XIX w.): kontynuacja remontu i konserwacji południowej elewacji korpusu wraz z przyległą ścianą i przyporą transeptu południowego – etap VII

numer zadania: 00446/15

numer w EBOI: 51780/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Pieszyce. kościół pw. św. Antoniego (XIX w.): kontynuacja remontu i konserwacji południowej elewacji korpusu wraz z przyległą ścianą i przyporą transeptu południowego – etap VII

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Czemierniki. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.): prezbiterium – prace konserwatorskie sztukaterii sklepienia i roboty remontowo-renowacyjne ścian

numer zadania: 00831/15

numer w EBOI: 52720/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Czemierniki. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.): prezbiterium – prace konserwatorskie sztukaterii sklepienia i roboty remontowo-renowacyjne ścian

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Toruń. Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – etap IV – kontynuacja

numer zadania: 03298/15

numer w EBOI: 52450/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Toruń. Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – etap IV – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Drzewica. kościół p.w. św. Łukasza (XVI w.): prace konserwatorskie wątku ceglanego gotyckiej elewacji obejmujące wieżę świątyni – II etap

numer zadania: 00349/15

numer w EBOI: 50754/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Łukasza w Drzewicy

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Drzewica. kościół p.w. św. Łukasza (XVI w.): prace konserwatorskie wątku ceglanego gotyckiej elewacji obejmujące wieżę świątyni – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OKekonomia kultury, pociąg do wolności, samolot wnętrze, niepodległa gov pl, jak zrzec się obywatelstwa, szkoła z tvp, zpsm bielsko, stanisław kostka życiorys w punktach, rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, promesę, liczba dołączonych załączników pcc-3/a co wpisać, linia kolejowa 35, hymn polski tekst pdf, emerytura stażowa kiedy wejdzie w życie, 14 grudnia 1970, lata 20 moda meska, michaił tuchaczewski, ustka 4×4, e pit sprawdzenie, bitwy w historii polski…