Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe: „Dygitalizacja i udostępnienie obiektów i zespołów zabytkowych w powiecie stargardzkim”

numer zadania: 03020/15

numer w EBOI: 53917/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe

nazwa zadania: Dygitalizacja i udostępnienie obiektów i zespołów zabytkowych w powiecie stargardzkim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Polskie Towarzystwo Heraldyczne: „Digitalizacja ksiąg grodzkich i ziemskich mazowieckich”

numer zadania: 03313/15

numer w EBOI: 55581/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

nazwa zadania: Digitalizacja ksiąg grodzkich i ziemskich mazowieckich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 63.4

Ocena formalna: OK


Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie: „Blubrajmy na Fyrtlu!”

numer zadania: 05693/15

numer w EBOI: 57339/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie

nazwa zadania: Blubrajmy na Fyrtlu!

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 33.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 62.2

Ocena formalna: OKdni wolborza, wyniki asos 2018, parafia skórzewo, najwyższe odznaczenie wojskowe w polsce, unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły, rada radiofonii i telewizji, urząd wojewódzki gdańsk wydział cudzoziemców, zamek królewski wawel, piotr bolin, parafia ulim, marka walczewskiego, podczas powstania powstało wiele piosenek i wierszy, państwa leżące nad bałtykiem, niepodległa wyniki, ii rzeczpospolita film edukacyjny, przyszowa parafia, obiad grafika, staże dla bezrobotnych, rota kościelna…