Fundacja Kognitiv: „Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.”

numer zadania: 03525/15

numer w EBOI: 55509/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kognitiv

nazwa zadania: Działania na rzecz ocalenia lokalnej kultury. tradycji i zwyczajów we wsi Rakołupy. Rakołupy Duże. Rakołupy Małe.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 49

Ocena formalna: OK


Gorlickie Centrum Kultury: „XIX Przegląd Folkloru Pogórza”

numer zadania: 05323/15

numer w EBOI: 57823/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gorlickie Centrum Kultury

nazwa zadania: XIX Przegląd Folkloru Pogórza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 74.2

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny: „Dokumentowanie. gromadzenie i analiza danych oraz popularyzacja współczesnych zjawisk kultury ludowej w 2015 roku.”

numer zadania: 05280/15

numer w EBOI: 56809/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny

nazwa zadania: Dokumentowanie. gromadzenie i analiza danych oraz popularyzacja współczesnych zjawisk kultury ludowej w 2015 roku.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 160 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 86

Ocena formalna: OK


Chełmiński Dom Kultury: „Barwy folkloru”

numer zadania: 03266/15

numer w EBOI: 56502/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Chełmiński Dom Kultury

nazwa zadania: Barwy folkloru

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude: „Wykreuj Śląskie – interdyscyplinarny festiwal popularyzujący tradycyjną i współczesną kulturę śląską”

numer zadania: 06512/15

numer w EBOI: 55592/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

nazwa zadania: Wykreuj Śląskie – interdyscyplinarny festiwal popularyzujący tradycyjną i współczesną kulturę śląską

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 28.02.2021

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 52.2

Ocena formalna: OK


Fundacja Poleskie Dziedzictwo: „Organizacja wystawy „Poleski splin… portrety zapomnianego? świata”.”

numer zadania: 03602/15

numer w EBOI: 56948/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Poleskie Dziedzictwo

nazwa zadania: Organizacja wystawy „Poleski splin… portrety zapomnianego? świata”.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 52.6

Ocena formalna: OK


Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Stanisława Hadyny: „Od Gorola do Hanysa. od Słoika do Warszawiaka.”

numer zadania: 06475/15

numer w EBOI: 59306/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Stanisława Hadyny

nazwa zadania: Od Gorola do Hanysa. od Słoika do Warszawiaka.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OKw jaki sposób podane zwroty i wyrażenia wiążą się z treścią utworu nie mijam, karta pobytu wniosek, zasiłek covid po 26 lipca, oznaczonych, sprawozdanie z muzeum, tadeusz bocheński, muzeum cytadela warszawa, pomorskie centrum zdrowia publicznego, rodzina jana olszewskiego, zasady ogłaszania aktów normatywnych, czarni polacy, liceum w kościerzynie, przyjęcie na 10 osób plus trzy, edward dwurnik krakowskie przedmiescie, jakie przedmioty w 7 klasie, narodowy koncerty…