Fundacja na Rzecz Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci. Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności: „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polska muzyka lat 80” im. Grażyny Świtały „

numer zadania: 07284/15

numer w EBOI: 59503/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci. Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności

nazwa zadania: Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polska muzyka lat 80” im. Grażyny Świtały

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.2

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OK


Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych: „Mała Akademia Dizajnu”

numer zadania: 07613/15

numer w EBOI: 60338/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

nazwa zadania: Mała Akademia Dizajnu

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: „Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej”

numer zadania: 07349/15

numer w EBOI: 57722/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

nazwa zadania: Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 58.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Aktywności Obywatelskiej : „Spotkanie z Geniuszem – najpiękniejsze arie i duety z oper Mozarta”

numer zadania: 08411/15

numer w EBOI: 58798/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Aktywności Obywatelskiej

nazwa zadania: Spotkanie z Geniuszem – najpiękniejsze arie i duety z oper Mozarta

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.8

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 70.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia: „Ze sztuką na TY – program edukacji kulturowej w Puszczy Białowieskiej 2015”

numer zadania: 04934/15

numer w EBOI: 60150/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

nazwa zadania: Ze sztuką na TY – program edukacji kulturowej w Puszczy Białowieskiej 2015

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa: „Młoda Wieniawa etap II”

numer zadania: 06746/15

numer w EBOI: 59596/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa

nazwa zadania: Młoda Wieniawa etap II

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36.4

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 64.4

Ocena formalna: OK


Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej: „Legendarnie – lokalnie”

numer zadania: 08482/15

numer w EBOI: 57586/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej

nazwa zadania: Legendarnie – lokalnie

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 70.4

Ocena formalna: OKrejs statkiem dziwnów, kiedy przejść na emeryturę w 2017, lekarz z koronawirusem, suszowe, kto napisał mazurek dąbrowskiego, turki 2017, dla seniorów godziny, piłsudski agent, droga pożarowa promień skrętu, okularnik wśród węży, stoję dziś nuty na keyboard, walka o niepodległość usa, scenariusz na zakończenie szóstej klasy, rozporządzenia mon, policja pogotowie straż pożarna to służby, wydażenie, dramat narodowy…