Kraków. fort Dłubnia (XIX w.): przeprowadzenie prac ratunkowych. zabezpieczających i konserwatorskich w celu zabezpieczenia i zachowania zabytku oraz udostępniania go na cele publiczne

numer zadania: 01826/15

numer w EBOI: 53476/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Kraków. fort Dłubnia (XIX w.): przeprowadzenie prac ratunkowych. zabezpieczających i konserwatorskich w celu zabezpieczenia i zachowania zabytku oraz udostępniania go na cele publiczne

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Grodzisko Dolne. spichlerz plebański (XIX w.): kontynuacja prac remontowych i zabezpieczających substancję zabytku

numer zadania: 03353/15

numer w EBOI: 53193/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Grodzisko Dolne. spichlerz plebański (XIX w.): kontynuacja prac remontowych i zabezpieczających substancję zabytku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

numer zadania: 02139/15

numer w EBOI: 52409/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK2 miliardy, nmp złocieniec, sąd rejonowy w słupsku wydział ksiąg wieczystych, ustawa o samorządzie powiatowym tekst jednolity 2018, praca na dwa tygodnie, piórem, sp38 białystok, przedstaw społeczne skutki i wojny światowej, polski zwiazek eksploratorow, wystawy dla dzieci warszawa, linia kolejowa 103, zaborca, branża gier komputerowych, nac zdjęcia, pieśń religijna hasło do krzyżówki, wpisz w wyznaczone miejsca właściwe postacie historyczne, 360 (film), 2 wojna światowa ile ofiar, tylko we lwowie tekst, dać mu kawałek ukrainy…