Dokumentacja historii mówionej zasłużonych przedstawicieli emigracji polskiej w Brazylii

numer zadania: 09887/15

numer w EBOI: 64064/15

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 27.25

ocena strategiczna: 10

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „AVE ARTE”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Dokumentacja historii mówionej zasłużonych przedstawicieli emigracji polskiej w Brazylii

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 40.25

Ocena formalna: OK


Karpaty Naszym Domem – warsztaty kulturowe dla młodych mieszkańców Karpat

numer zadania: 04310/15

numer w EBOI: 56600/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 29.04.2021

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Piastun Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Karpaty Naszym Domem – warsztaty kulturowe dla młodych mieszkańców Karpat

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 55.4

Ocena formalna: OK


Dom podcieniowy na Żuławach. Architektura i problematyka konserwatorska.

numer zadania: 03408/15

numer w EBOI: 55780/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 58.6

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Tuga Studio Marta Koperska-Kośmicka

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Dom podcieniowy na Żuławach. Architektura i problematyka konserwatorska.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 91.6

Ocena formalna: OK


Kultura ludowa jako inspiracja

numer zadania: 05234/15

numer w EBOI: 57510/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Chocianowski Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kultura ludowa jako inspiracja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 48.2

Ocena formalna: OK


Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi

numer zadania: 08508/15

numer w EBOI: 55579/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Kwota dofinansowania: 36 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OK


Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej”

numer zadania: 02698/15

numer w EBOI: 53542/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 26.04.2021

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 48.4

Ocena formalna: OK


Mazurskie Lasy Drewnianych Figur

numer zadania: 02100/15

numer w EBOI: 54519/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Mazurskie Lasy Drewnianych Figur

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneegzamin gimnazjalny 2008, 113 kpa, granica, go to rp, młodzi polscy malarze, małgorzata wrońska żona kazimierza kowalskiego, wymień przyczyny wybuchu 1 wojny światowej, rubryka w której wpisuje się wydatki, obywatelstwo polskie przez małżeństwo, polacy w 1 wojnie światowej, mapa polski podział województw, szymon petlura, roman wionczek, krakowski festiwal filmowy, pociąg chełmoński, ustka sanatoria promyk, kobiety ang…