Digitalizacja. udostępnienie i ochrona zbiorów muzycznych Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu – etap I

numer zadania: 02985/15

numer w EBOI: 54434/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.2

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Constitues Eos

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Digitalizacja. udostępnienie i ochrona zbiorów muzycznych Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 49.2

Ocena formalna: OK


Prace mające na celu utrzymanie porządku na terenie miejsca pamięci narodowej

numer zadania: 03133/15

numer w EBOI: 54772/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 22.83

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Prace mające na celu utrzymanie porządku na terenie miejsca pamięci narodowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 48.83

Ocena formalna: OK


Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu

numer zadania: 05672/15

numer w EBOI: 55770/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pałac Bojadła

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

nazwa zadania: Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OKzamkowy hełm, skrócony akt urodzenia ile sie czeka, samoloty lot, dawne województwa polski, halka stanisław moniuszko, parafia św katarzyny brodnica śremska, węgierski zespół, pałac żagań imprezy, galerie handlowe w gdańsku, parytet złota, studium oficerskie 2021, serocka 25, slowa hymnu, zbędne składniki majątku, fryderk chopin, szkola miloradz…