Opracowanie programu konserwatorskiego rewaloryzacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Trójcy w Pomorzanach na Ukrainie

numer zadania: 08426/15

numer w EBOI: 58874/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 59

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja MOSTY

Kwota dofinansowania: 12 826,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Opracowanie programu konserwatorskiego rewaloryzacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Trójcy w Pomorzanach na Ukrainie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 90

Ocena formalna: OK


Wielkanocna Dobra-Palmy i Dziady Śmiguśne 2015″

numer zadania: 05892/15

numer w EBOI: 60723/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Wielkanocna Dobra-Palmy i Dziady Śmiguśne 2015″

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80.6

Ocena formalna: OK


Kultura Kaszub – znam i podziwiam

numer zadania: 01417/15

numer w EBOI: 53518/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 14.04.2021

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja One World

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Kultura Kaszub – znam i podziwiam

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 30.04.2021

Ocena formalna: OK


VII Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska” 2015-2016

numer zadania: 02279/15

numer w EBOI: 54550/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Suwalski Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: VII Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska” 2015-2016

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 72.8

Ocena formalna: OK


Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

numer zadania: 05567/15

numer w EBOI: 59570/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 29.06.2021

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Poligrodzianie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 50.6

Ocena formalna: OKanita oleksiak, godność wolność niepodległość, podanie o ocenę pracy nauczyciela, śpiący staś stanisław wyspiański, hymn polski opis, ella skrzek, zapomniałem nip, polski patriotyzm na przestrzeni wieków notatka, lutosławski, opisz w jaki sposób wyczuwamy smak, abw gdansk, kto nie kochał tekstowo, promesa co to, brusy gmina, duża moda, czarni polacy…