Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

numer zadania: 06205/15

numer w EBOI: 56730/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Natura optima dux

Kwota dofinansowania: 40 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 80

Ocena formalna: OK


Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”

numer zadania: 06489/15

numer w EBOI: 60511/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 54.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 87.8

Ocena formalna: OK


Wykonanie projektów konserwatorsko-budowlanych dla 8 obiektów Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i zakup samochodu osobowego

numer zadania: 03686/15

numer w EBOI: 55004/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57.67

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Kwota dofinansowania: 190 400,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Wykonanie projektów konserwatorsko-budowlanych dla 8 obiektów Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i zakup samochodu osobowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 88.67

Ocena formalna: OK


Cykl warsztatów folklorystycznych dla mieszkańców Gminy Radłów

numer zadania: 04557/15

numer w EBOI: 57048/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 24

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Cykl warsztatów folklorystycznych dla mieszkańców Gminy Radłów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 43

Ocena formalna: OK


Digitalizacja i opracowanie dziedzictwa kultury Rzeczypospolitej: zespół zamkowo-parkowo-kościelnego w Podhorcach

numer zadania: 04738/15

numer w EBOI: 55650/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 17.04.2021

ocena strategiczna: 10

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Digitalizacja i opracowanie dziedzictwa kultury Rzeczypospolitej: zespół zamkowo-parkowo-kościelnego w Podhorcach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 31.4

Ocena formalna: OK


Szczebrzeskie Dni Tradycji

numer zadania: 05696/15

numer w EBOI: 60366/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.4

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Szczebrzeskie Dni Tradycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


Historia nie skończyła się na „Wiśle”. Digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków – kontynuacja

numer zadania: 02914/15

numer w EBOI: 53906/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Historia nie skończyła się na „Wiśle”. Digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 80.6

Ocena formalna: OK


Wydanie pierwszego w Polsce filmu dokumentalnego i katalogu z tradycyjnymi podhalańskimi wzorami na drutach.

numer zadania: 04248/15

numer w EBOI: 60233/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 19.04.2021

ocena strategiczna: 9

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE ROBIMY

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wydanie pierwszego w Polsce filmu dokumentalnego i katalogu z tradycyjnymi podhalańskimi wzorami na drutach.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 35.4

Ocena formalna: OK


Digitalizacja i upowszechnianie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP

numer zadania: 04981/15

numer w EBOI: 55876/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Naukowe Płockie

Kwota dofinansowania: 32 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Digitalizacja i upowszechnianie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OKwyszukań, sto lat marcin, juzef wybicki, czy w paszporcie jest adres, mapa administracyjna gdańska, flaga zakonu krzyżackiego, jan paweł ii godzina śmierci, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, orange oszuści, szkoła plastyczna radom, zawody motorowodne żnin 2018, garderoba dziecięca, rada opwim, abakan abakanowicz, czcionka pisana, województwie, system informacji przestrzennej wejherowo…