Konserwacja. digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera

numer zadania: 05551/15

numer w EBOI: 58281/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Konserwacja. digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Rękodzieło Subregionu Sądeckiego

numer zadania: 06127/15

numer w EBOI: 60463/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sądecka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

nazwa zadania: Rękodzieło Subregionu Sądeckiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 52.4

Ocena formalna: OK


Konserwacja i dygitalizacja zbioru negatywów zdjęć Kazimierza Lelewicza

numer zadania: 05511/15

numer w EBOI: 60711/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 36.6

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Karrenwall

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

nazwa zadania: Konserwacja i dygitalizacja zbioru negatywów zdjęć Kazimierza Lelewicza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 44.6

Ocena formalna: OK


Geoprzestrzenna Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

numer zadania: 05554/15

numer w EBOI: 55177/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Geoprzestrzenna Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Geoprzestrzenna Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

numer zadania: 05554/15

numer w EBOI: 55177/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Geoprzestrzenna Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Jasło. Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia N.M.P.: konserwacja digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg

numer zadania: 06229/15

numer w EBOI: 59241/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.8

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaśle

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Jasło. Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia N.M.P.: konserwacja digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OKromuald ściborski dom, reżyseria po angielsku, gops przodkowo, minister wojska, europejski bilet kolejowy, tajemnice xx wieku, flaga z godłem nie wolno, wskaźnik g, muzeum działdowo, kanał śledziowy, warunki hydrologiczne, konto 221, postępowanie kwalifikacyjne rezydentury, liczba powiatów w polsce 2019, dowód wniosek, żywieckie suwakowanie 2017, dawid janowski, muzeum katyńskie w warszawie, pokazy lotnicze poznań…