Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego

numer zadania: 04100/15

numer w EBOI: 58528/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Stefana Gierowskiego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 64.4

Ocena formalna: OK


Polacy pochowani we Francji środkowej – baza danych

numer zadania: 09825/15

numer w EBOI: 63999/15/A1

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 29.25

ocena strategiczna: 10

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Polacy pochowani we Francji środkowej – baza danych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 42.25

Ocena formalna: OK


Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie

numer zadania: 02690/15

numer w EBOI: 51928/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 31.2

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Zarząd Główny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 43.2

Ocena formalna: OK


Wielkanocna Dobra-Palmy i Dziady Śmiguśne 2015″

numer zadania: 05892/15

numer w EBOI: 60723/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Wielkanocna Dobra-Palmy i Dziady Śmiguśne 2015″

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80.6

Ocena formalna: OKmultikino kazimierz, radio lwow, małgorzata musiałowska, jan paweł ii krótki życiorys, ministrowie środowiska, sobór na placu saskim, kuba stankiewicz, departament słuzby cywilnej, aktualna liczba ludności polski, wydział prawa i administracji us, sopot powierzchnia, wyniki egzaminu na urzędnika mianowanego 2017, hymn litwy, brunon drywa…