Zielone Świątki na Urzeczu

numer zadania: 03505/15

numer w EBOI: 56703/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Szerokie Wody

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Zielone Świątki na Urzeczu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 58.2

Ocena formalna: OK


Nowoczesne budownictwo oparte na tradycji

numer zadania: 06437/15

numer w EBOI: 60178/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.6

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Fundacja AD REM

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Nowoczesne budownictwo oparte na tradycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 76.6

Ocena formalna: OK


Wydanie publikacji „Młynarstwo między Wisłą a Pilicą od połowy XVIII do XX wieku”. autorstwa dr hab. Bogumiły Szurowej

numer zadania: 01832/15

numer w EBOI: 53774/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wydanie publikacji „Młynarstwo między Wisłą a Pilicą od połowy XVIII do XX wieku”. autorstwa dr hab. Bogumiły Szurowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 82.6

Ocena formalna: OK


Stettiner Murale

numer zadania: 05677/15

numer w EBOI: 59257/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Glino-Kolektyw

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Stettiner Murale

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Dziecięcy przewodnik po praskich kapliczkach

numer zadania: 04324/15

numer w EBOI: 58330/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Dziecięcy przewodnik po praskich kapliczkach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


Szkoła ginących rzemiosł

numer zadania: 05117/15

numer w EBOI: 57975/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 24

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Szkoła ginących rzemiosł

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


..W odwiedzinach u starzika i starki” – lekcje regionalne dla dzieci w gminie Orzesze.

numer zadania: 03729/15

numer w EBOI: 57213/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: ..W odwiedzinach u starzika i starki” – lekcje regionalne dla dzieci w gminie Orzesze.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OKjakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie, termin instrukcyjny, agencja filmowa warszawa, zapisz podane wielkości nie używając przecinka, gdańsk parking centrum, e mapa wejherowski, kontrola zarządcza, archiwum państwowe radom, test na kreatywność, ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny 2020, apteka łąkowa, orzeł z godła polski, programy ministra kultury na 2018…