Fundacja Neon Side Wrocław – Stare Neony we Wrocławiu: „Galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej 46abc we Wrocławiu”

numer zadania: 06757/15

numer w EBOI: 54633/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Neon Side Wrocław – Stare Neony we Wrocławiu

nazwa zadania: Galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej 46abc we Wrocławiu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 75.4

Ocena formalna: OK


Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki: „Opracowanie i wydanie katalogu „Fajki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Z badań archeologicznych na wzgórzu. Katalog zbiorów””

numer zadania: 01653/15

numer w EBOI: 54554/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki

nazwa zadania: Opracowanie i wydanie katalogu „Fajki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Z badań archeologicznych na wzgórzu. Katalog zbiorów”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 34.8

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 61.8

Ocena formalna: OK


Muzeum w Gliwicach: „Wystawa stała poświęcona Żydom na Górnym Śląsku”

numer zadania: 07533/15

numer w EBOI: 58945/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum w Gliwicach

nazwa zadania: Wystawa stała poświęcona Żydom na Górnym Śląsku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Muzeum Miejskie „Sztygarka”: „Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” – analiza metalograficzna”

numer zadania: 04547/15

numer w EBOI: 57483/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miejskie „Sztygarka”

nazwa zadania: Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” – analiza metalograficzna

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OKszkoła muzyczna warszawa wiktorska, dokumety, wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty, tabela kanałów psp z zakresu vhf, biblioteka wilkowice, kąt nachylenia dachu 30 stopni ile to procent, oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, analiza swot projektu, fundusz bezpieczeństwa wewnętrznego, mapa jcwp, fara oborniki, korytarz życia zasady, bohaterowie polscy, kancelaria prm…