Zagórz. dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych (XVIII w.): konserwacja i zabezpieczenie ściany wschodniej kościoła oraz murów budynku furty

numer zadania: 02944/15

numer w EBOI: 52637/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gmina Zagórz

Kwota dofinansowania: 98 937,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Zagórz. dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych (XVIII w.): konserwacja i zabezpieczenie ściany wschodniej kościoła oraz murów budynku furty

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.75

Ocena formalna: OK


Kołbacz. kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.) prace konserwatorskie romańskiego transeptu ( południe). oraz ściany gotyckiej (zachodniej) – rozeta

numer zadania: 01284/15

numer w EBOI: 52783/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 24

nazwa wnioskodawcy: Parafia pod wezwaniem Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu

Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kołbacz. kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.) prace konserwatorskie romańskiego transeptu ( południe). oraz ściany gotyckiej (zachodniej) – rozeta

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.5

Ocena formalna: OK


Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi

numer zadania: 08508/15

numer w EBOI: 55579/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Kwota dofinansowania: 36 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OK


Brody. Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów – etap II

numer zadania: 00627/15

numer w EBOI: 51856/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Brody. Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77.5

Ocena formalna: OK


Brzeziny . Parafia pw. Św. Mikołaja: konserwacja oraz digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg parafialnych

numer zadania: 05815/15

numer w EBOI: 59080/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.2

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzym-Kat p.w. Św. Mikołaja w Brzezinach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Brzeziny . Parafia pw. Św. Mikołaja: konserwacja oraz digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg parafialnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 53.2

Ocena formalna: OK


Dygitalizacja i udostępnienie obiektów i zespołów zabytkowych w powiecie stargardzkim

numer zadania: 03020/15

numer w EBOI: 53917/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Dygitalizacja i udostępnienie obiektów i zespołów zabytkowych w powiecie stargardzkim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnesektory gospodarki narodowej, mirosław grewiński, reda gmina, lata 20 strój męski, szwajcaria paszport czy dowód, braun juliusz, sejny wydarzenia, młodzi dla młodych, szkola baletowa gdansk, wyspa na bałtyku, tczew bulwar, czeski taniec, fundacja ambasada kultury mapa, dodatki motywacyjne dla nauczycieli, koronawirus aktualne dane…