Miejsce.Zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVII w.): restauracja pomieszczeń w południowej części budynku – kontynuacja

numer zadania: 01309/15

numer w EBOI: 53234/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Grzegorz Kłys

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Miejsce.Zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVII w.): restauracja pomieszczeń w południowej części budynku – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OK


Wołowiec. cerkiew prawosławna p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny – ikony (XVII/XVIII w.): remont ikonostasu

numer zadania: 00388/15

numer w EBOI: 51593/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. św. Kosmy i Damiana w Bartnym

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wołowiec. cerkiew prawosławna p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny – ikony (XVII/XVIII w.): remont ikonostasu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OKzdzisława januszkiewicz-jędrzejczak, niezaeżna, biblioteka charzykowy, sciecie, hymn słowa, wizualne, odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, propublico, akademia pedagogiczna słupsk, komunikacja masowa, internetowy polski słownik biograficzny, mazury grafika, podchody zadania dla dzieci, wyższa szkoła muzyczna warszawa, posiłki do szkoły, galeria europa, mig biblioteka nysa, gdzie nie trzeba paszportu…