Gmina Racławice: „Janowiczki. dwór (1914 r.): remont fundamentów. stropów. dachów. schodów. posadzek. stolarki okiennej i drzwiowej. wykonanie instalacji odgromowej – I etap”

numer zadania: 00545/15

numer w EBOI: 52150/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Racławice

nazwa zadania: Janowiczki. dwór (1914 r.): remont fundamentów. stropów. dachów. schodów. posadzek. stolarki okiennej i drzwiowej. wykonanie instalacji odgromowej – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 53.25

Ocena formalna: OK


Bartłomiej Sęk: „Rzuców. Dwór drewniany (1882-1890 r.): zabezpieczenie. zachowanie. utrwalenie i częściowa wymiana substancji ścian zewnętrznych. zabezpieczenie obiektu przed wilgocią poprzez izolacje przeciwwilgociowe i drenaż – etap I”

numer zadania: 01194/15

numer w EBOI: 53209/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bartłomiej Sęk

nazwa zadania: Rzuców. Dwór drewniany (1882-1890 r.): zabezpieczenie. zachowanie. utrwalenie i częściowa wymiana substancji ścian zewnętrznych. zabezpieczenie obiektu przed wilgocią poprzez izolacje przeciwwilgociowe i drenaż – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OK


Warszawskie Towarzystwo Muzyczne: „Warszawa. Pałac Szustra (XVIII w.): izolacja i odwodnienie murów fundamentowych pałacu – etap I”

numer zadania: 01057/15

numer w EBOI: 53119/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

nazwa zadania: Warszawa. Pałac Szustra (XVIII w.): izolacja i odwodnienie murów fundamentowych pałacu – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 56.75

Ocena formalna: OKwiktoria dziwnów, pomniki i tablice upamiętniające odzyskanie przez polskę niepodległości, nowe ramowe plany nauczania, adam bałdych facebook, józef piłsudski do druku, reżyserzy polscy, mieszkanie pomorskie, polskie obiekty na liście unesco zdjęcia, dolina koni – odcinek 35 – źrebak, nieruchomości łęczyca, szkoła sochocin, zabytki słupska, zatrudnienie definicja, kraków unesco, galicia poland, moda slubna, ipn logo, nfz dawida 2, zadenuncjował, odwołanie od decyzji o niepełnosprawności, straszny dwór youtube, ministerstwo kultury praca…