Lubiechowo. pałac (XIX w.): odbudowa z ruin etap I. IV. VI. VII. IX – zabezpieczenie. konserwacja i odtworzenie neoklasycystycznych elewacji. odbudowa i rekonstrukcja ścian w przyziemiu pałacu oraz budowa schodów wewnętrznych i zewnętrznych

numer zadania: 00326/15

numer w EBOI: 51315/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Janusz. Anna Mazur

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Lubiechowo. pałac (XIX w.): odbudowa z ruin etap I. IV. VI. VII. IX – zabezpieczenie. konserwacja i odtworzenie neoklasycystycznych elewacji. odbudowa i rekonstrukcja ścian w przyziemiu pałacu oraz budowa schodów wewnętrznych i zewnętrznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OK


Kaźmierz. pałac (II poł. XIX w.): wymiana stropu. więźby dachowej i pokrycia dachowego

numer zadania: 00452/15

numer w EBOI: 51667/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Gmina Kaźmierz

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kaźmierz. pałac (II poł. XIX w.): wymiana stropu. więźby dachowej i pokrycia dachowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


Bobrów. pałac (XIII-w.. rozbudowywany i przebudowywany od XVII w. do połowy XIX w.): odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu pałacu

numer zadania: 00553/15

numer w EBOI: 51921/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.25

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Helena Fajkus

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Bobrów. pałac (XIII-w.. rozbudowywany i przebudowywany od XVII w. do połowy XIX w.): odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu pałacu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

numer zadania: 00930/15

numer w EBOI: 52428/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Benedykt Jerzy Dorys – digitalizacja fotografii – IV etap (ostatni). uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora

numer zadania: 05186/15

numer w EBOI: 56935/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobrej Książki

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Benedykt Jerzy Dorys – digitalizacja fotografii – IV etap (ostatni). uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Lubiąż. zespół obiektów pocysterskich (XVII w.) – Pałac Opatów (1681-1699 r.): prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji zachodniej – etap I

numer zadania: 03098/15

numer w EBOI: 52378/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 53.33

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Lubiąż

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Lubiąż. zespół obiektów pocysterskich (XVII w.) – Pałac Opatów (1681-1699 r.): prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji zachodniej – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK


Dobre Miasto. kościół p.w. św. Mikołaja (1736 r. przeb. 1945 r.): remont dachu – kontynuacja

numer zadania: 00748/15

numer w EBOI: 52502/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dobre Miasto. kościół p.w. św. Mikołaja (1736 r. przeb. 1945 r.): remont dachu – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OKi3 7100 passmark, koronawirus strefy, wyspiański helenka, pieśni patriotyczne podkłady, barbara pilch, znak ochrony dóbr kultury, meble bondyrz, pomoc socjalna, .mp4, warpechowski, piknik słowo zmieniać, artur reinhart, królewski, pani pozna parę, f43 2, trąbki wielkie.com, poznań bydgoszcz pkp…