Agnieszka Mezglewska: „Jaśliska. dom (XX w.): prace konserwatorskie i remontowe kamiennej tęczonej piwnicy. stolarki okiennej i drzwiowej. pokrycia gontowego dachu. wykonanie podłóg i ścian działowych. uzupełnienie ściany sieni w belki sumikowe. impregnacja budynku – II etap”

numer zadania: 02994/15

numer w EBOI: 52479/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Agnieszka Mezglewska

nazwa zadania: Jaśliska. dom (XX w.): prace konserwatorskie i remontowe kamiennej tęczonej piwnicy. stolarki okiennej i drzwiowej. pokrycia gontowego dachu. wykonanie podłóg i ścian działowych. uzupełnienie ściany sieni w belki sumikowe. impregnacja budynku – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła w Toruniu: „Toruń. kościół p.w. św. Jakuba Ap. (XIV w.): konserwacja łuku tęczowego (z wyłączeniem ażurowej girlandy i rzeźby św. Marii Magdaleny)”

numer zadania: 01611/15

numer w EBOI: 52282/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła w Toruniu

nazwa zadania: Toruń. kościół p.w. św. Jakuba Ap. (XIV w.): konserwacja łuku tęczowego (z wyłączeniem ażurowej girlandy i rzeźby św. Marii Magdaleny)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 74.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Osieku: „Osiek Jasielski. kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1419 r.): konserwacja ołtarzy oraz ambony”

numer zadania: 02605/15

numer w EBOI: 52935/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Osieku

nazwa zadania: Osiek Jasielski. kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1419 r.): konserwacja ołtarzy oraz ambony

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski: „Łukowe. kościół p.w. NMP Królowej Polski – dawna cerkiew p.w. św. Dymitra (XIX w.): renowacja konstrukcji dachu. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz uzupełnienie ubytków gzymsu”

numer zadania: 01618/15

numer w EBOI: 52011/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski

nazwa zadania: Łukowe. kościół p.w. NMP Królowej Polski – dawna cerkiew p.w. św. Dymitra (XIX w.): renowacja konstrukcji dachu. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz uzupełnienie ubytków gzymsu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny i św. Jerzego w Radostowie: „Radostowo. kościół p.w. św. Jerzego i św. Anny – ołtarz główny (1760 r.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich (zakończenie prac z wyłączeniem podstawy mensy i łączników do balustrady oraz rekonstrukcji wąskiego uszaka i promieni glorii)”

numer zadania: 01355/15

numer w EBOI: 53491/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny i św. Jerzego w Radostowie

nazwa zadania: Radostowo. kościół p.w. św. Jerzego i św. Anny – ołtarz główny (1760 r.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich (zakończenie prac z wyłączeniem podstawy mensy i łączników do balustrady oraz rekonstrukcji wąskiego uszaka i promieni glorii)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 94 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 71.25

Ocena formalna: OKwypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego, genshagen, szkoła nr 4 strzegom, koncerty kraków dzisiaj, słynni polscy malarze, powołanie do wojska krzyżówka, paszport profil zaufany, ubiór lata 60, jednostki samorządu terytorialnego wykaz, środki unijne, zofia artymowska, mpo torun, chorągiew stołeczna, akord tristanowski, projekt serwerowni, wniosek o opiekę nad dzieckiem 2020, 1 marca narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych, bohaterka synonim…