Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: „Jubileusz 95-lecia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pamięci naszych Mistrzów.”

numer zadania: 04431/15

numer w EBOI: 55021/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

nazwa zadania: Jubileusz 95-lecia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pamięci naszych Mistrzów.

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.8

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OK


Muzeum Rzemiosła w Krośnie: „Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła”

numer zadania: 07676/15

numer w EBOI: 58200/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

nazwa zadania: Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: „Wystawa czasowa „Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku””

numer zadania: 07974/15

numer w EBOI: 59547/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

nazwa zadania: Wystawa czasowa „Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 73 750,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Fundacja Archeologia Fotografii: „Wojciech Zamecznik – katalog wystawy muzealnej”

numer zadania: 08380/15

numer w EBOI: 54512/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Archeologia Fotografii

nazwa zadania: Wojciech Zamecznik – katalog wystawy muzealnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.4

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 75.4

Ocena formalna: OK


Dobro Kultury – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego: „Nieinwazyjne badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami (Kunersdorf)”

numer zadania: 05136/15

numer w EBOI: 58071/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dobro Kultury – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

nazwa zadania: Nieinwazyjne badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami (Kunersdorf)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim: „Pracownia Zegarmistrzowska Lucjana i Władysława Dąbrowskich (ojca i syna) w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim”

numer zadania: 07554/15

numer w EBOI: 54347/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

nazwa zadania: Pracownia Zegarmistrzowska Lucjana i Władysława Dąbrowskich (ojca i syna) w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.8

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 69.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich: „Konserwacja wytypowanych rękopisów i starodruku w języku ormiańskim. ze zbiorów FKiDOP”

numer zadania: 05429/15

numer w EBOI: 59315/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

nazwa zadania: Konserwacja wytypowanych rękopisów i starodruku w języku ormiańskim. ze zbiorów FKiDOP

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 58.8

Ocena formalna: OK


Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: „Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej”

numer zadania: 04759/15

numer w EBOI: 57103/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

nazwa zadania: Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 58.8

Ocena formalna: OKwniosek o zarejestrowanie dziennika budowy, 15 sierpnia swieto, zus koszalin bip, jp2 wadowice, www do celu, rodzaje decyzji administracyjnych, kondratiuk janusz żona, zenon brusy, www mswia gov pl, powstanie solidarności, wypełniony kwestionariusz osobowy, dr jan przybył życiorys, archiwa online, wypadki drogowe śmiertelne, zasiłek opiekuńczy na dziecko gdy drugi rodzic nie pracuje, konkurs historyczny gimnazjum, kraje pierwszego świata, rada dzielnicy wrzeszcz dolny…